Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Referaty

Dziękuję wszystkim ambitnym uczniom za przygotowanie referatów, dotyczących ciekawostek krajoznawczo - turystycznych na naszej trasie do Wiednia.

Osobne podziękowania składam młodym "przewodnikom", którzy znaleźli w sobie odwagę, by swoimi wiadomościami podzielić się ze wszystkimi uczestnikami wycieczki, wykorzystując nagłośnienie mikrofonowe w autobusie.

 
www.skkt.7x.cz