Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Ciekawostki

Dziękuję nauczycielce Pani mgr Annie Neméth za udostępnienie cennych materiałów w postaci niżej zamieszczonych prezentacji.

 
www.skkt.7x.cz