Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

PPT Region And Landscape Which Fascinates Me – klasa 9

 
www.skkt.7x.cz