Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Europa wśród nas - e-Twinning

Cele międzynarodowych projektów

Międzynarodowa współpraca możliwością rozszerzania

i unowocześniania kształcenia w naszej szkole

 

W ramach europejskiej akcji unijnego programu „Partnerstwo szkół w Europie“ - nasza szkoła podjęła się realizacji wieloetapowych, międzynarodowych projektów międzyszkolnej współpracy. Akcję koordynuje Narodowe Biuro Kontaktowe, które jest częścią Narodowej Agentury dla Europejskich Programów Kształcenia Domu Usług Zagranicznych Ministerstwa Szkolnictwa i Wychowania Fizycznego Republiki Czeskiej

z siedzibą w Pradze, Senovážné náměstí 24, Praha 1.

Podstawą tego typu projektów jest nauka poprzez systematyczne wykorzystywanie  informacyjno - komunikacyjnych technologii w szkole, co nauczaniu nadaje nowy europejski wymiar.

 Międzynarodowa współpraca szkolna przy realizacji wspólnych długoterminowych projektów sprzyja:

 

·         nabywaniu wiedzy multikulturowej, 

·         rozbudzaniu szerokiego zainteresowania geografią poprzez poznawanie zróżnicowania regionów geograficznych, szczególnie tych, w których znajdują się współpracujące ze sobą szkoły,

·        rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych z praktycznym wykorzystaniem języków obcych,

·        przełamywaniu tremy przed nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami z innych państw,

·        tworzy atrakcyjne środowisko nauki dla uczniów, nauczycieli i całej szkoły,

·        pogłębia integrację młodzieży europejskiej

 

    Wspólna z innymi europejskimi szkołami realizacja jednego projektu sprawia, że staje się on częścią szkolnej codzienności, w atrakcyjny sposób motywuje do nauki i rozbudza zainteresowania środowiskiem życia w innych regionach Europy. Poza tym daje możliwość znalezienia za granicą przyjaciół  i pozwala na ćwiczenie praktycznych umiejętności używania języków obcych. Uczniowie uświadamiają sobie, jak ważna jest ich znajomość w dzisiejszym świecie. Kooperacja z europejskimi kolegami uczy ich odpowiedzialności i konsekwencji oraz samodzielności w nauce. Akcja pomaga młodym ludziom lepiej funkcjonować w społeczeństwie. Uczniowie dochodzą do wniosku, ze ich wspólnym domem jest Europa i powinni dbać o nią tak, jak o siebie samych.

 

Współpraca europejska między szkołami i realizacja wspólnych projektów daje szerokie możliwości także gronu pedagogicznemu:

·    wzbogaca pedagogiczną praktykę, poszerza zakres pedagogicznych możliwości   

     oferowanych uczniom,

·        pozwala na zastosowanie nietradycyjnych i interesujących form nauczania i technik aktywizujących,

·        nakłania do wyboru alternatywnych metod, które wywołują postrzeganie nauki przez uczniów jako zabawy,

·        łamie przestarzale stereotypy,

·        rozwija europejski wymiar kadry pedagogicznej i posila nowoczesny rozmiar kształcenia.

 

         Uczący są zmuszeni do nieustannego doskonalenia siebie, wzajemnej pomocy, wymiany doświadczeń. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

W roku szkolnym 2005/2006 nasza szkoła została zarejestrowana w „Partnerstwie szkól w Europie“ przez Narodowe Biuro Kontaktowe Narodowej Agentury dla Europejskich Programów Kształcenia w Pradze. Od tego czasu zyskaliśmy szereg zagranicznych kontaktów, a z kilkoma szkołami nawiązali przyjacielskie stosunki i podjęli współpracę przy opracowywaniu i realizacji  wieloetapowych projektów edukacyjnych. Nasze partnerstwo z innymi europejskimi szkołami zostało oficjalnie zatwierdzone przez Centralne Biuro Kontaktowe w Brukseli, Narodowe Biuro Kontaktowe Akcji e-Twinning w Warszawie, Narodowe Biuro Kontaktowe Narodowej Agentury dla Europejskich Programów Kształcenia w Pradze oraz Narodowe Biuro Kontaktowe Islandii, Niemiec, Litwy i Słowacji.

Jakość realizowanych  projektów została dostosowana do poziomu europejskiego i skontrolowana pod względem pedagogicznym i dydaktycznym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Narodowego Biura Kontaktowego Akcji e-Twinning w Warszawie, ulica Mokotowska 43 oraz Narodową Agenturę dla Europejskich Programów Kształcenia w Pradze, ulica Senovážné náměstí 24.

         Planujemy, by każda klasa drugiego stopnia w naszej szkole znalazła swojego partnera zagranicznego, po to, by każdy uczeń miał równe szanse kontaktu, wymiany doświadczeń i nauki z innymi dziećmi europejskimi. Stosowanie techniki cyfrowej, zdolność biegłego poruszania się w środowisku mediów elektronicznych staje się przecież jedną z podstawowych umiejętności we współczesnym świecie. Jest też dobrą i szybką formą poznawania zróżnicowania geograficznego świata oraz doskonałą możliwością integracji europejskiej.  Międzynarodowa współpraca w sposób atrakcyjny rozszerza także  płaszczyznę kształcenia geograficznego.

                                         Jolanta Tomiczková

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz