Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Europa wśród nas - e-Twinning

Konference v Seville

Již jubilejní pátý rok funguje mezi evropskými školami spolupráce s názvem e-Twinning. Pod tímto pojmem lze volným překladem z angličtiny srozumět internetová dvojčátka. Zpočátku se do této spolupráce zapojilo jen několik škol z centra Evropy, ale dnes již tento program zahrnuje rozsáhlé mezinárodní aktivity evropských škol s úzkým vzájemným propojením pomocí informačních technologií. Péči nad celou sítí škol pracujících v e-Twinningu zajišťuje European Schoolnet se sídlem v Bruselu. Tato společnost spojuje 26 ministerstev školství evropských zemí. Z její iniciativy se začátkem února roku 2010 ve španělské Seville konala mezinárodní konference, na kterou byla pozvána i reprezentace České republiky. Organizační zázemí české delegace zajišťoval National Support Service Národní agentury pro evropské vzdělávací programy MŠMT ČR se sídlem v Praze. Mezi členy delegace z naší země, kromě zástupců národního střediska e- Twinning, odborných školitelů, ambasadorů i vysokoškolských představitelů z Karlovy Univerzity, byli zejména pedagogové z nejúspěšnějších českých škol. Z našeho regionu dostala pozvání ZŠ s polským vyučovacím jazykem v Havířově – Bludovicích, která je do programu zapojena již od roku 2005.

Mimo naší delegace se konference účastnilo téměř 500 účastníků z dalších 31 zemí Evropy.

     Z mrazivé šedi Ostravska jsme se přes Prahu a Madrid přenesli do pohádkově barevné Andalusie. Prosluněná Sevilla nás přivítala jarním počasím sě šťavnatou zelení a zrajícími plody citrusových ovocných sadů. Ulice sedmisettisícového velkoměsta, ležícího nad řekou Guadalquivir, byly lemovány palmami a ovocnými stromy s gigantickými plody oranžových  mandarinek či pomerančů. Květiny již rozpukly do jarních květů a centrum města žilo příjemnou atmosférou pouličních kavárniček s vábivou vůní arabské kávy a veselým smíchem dětí. Velkolepé skvosty maorské architektury zářily v pestrých mozaikách a členitých girlandách svých četných zákoutí, bran a nádvoří. Od kouzelných fontán a arabských skvostů jsme se však museli přenést zpět za pravým účelem cesty, do konferenčních sálů.

     Konference byla zahájena slovy ředitelky Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise - Odile Quintin, která poděkovala učitelům za entuziasmus a nadšení, kterým přispívají k rozvoji inovativních vzdělávacích nástrojů. Ve svém úvodu zmínila: „Aktivita eTwinning je skutečným společenstvím pro sdílení praktických postupů, učení, špičkových výsledků a inovace ve vzdělávání, a to jak na evropské, tak i světové úrovni. Účast učitelů na této aktivitě nám ukázala, jak silný může být pro děti zážitek z učení, pokud je obohaceno o mezinárodní spolupráci a kulturní a jazykovou výměnu, které využívají nástrojů jednadvacátého století.“    

     Účelem tohoto prestižního mezinárodního setkání však nebylo jen oficiální ocenění učitelů za jejich práci na nejlepších mezinárodních projektech. Účastníci se mohli blíže seznámit s metodami a vzdělávacími trendy zahraničních edukačních systémů. Mimo výměny zkušeností šlo také o účast na přednáškách a praktických workshopech a zejména oborovou reprezentaci na tématicky zaměřených stáncích zastupujících jednotlivé země. Mimo prezentace výsledků své práce na školních projektech učitelé poskytli možnost vyzkoušet některé speciality a typické produkty svého regionu či státu.

     Průběh konference byl ostře sledován kamerami z desítek evropských zemí a dokonce byl uveřejněn na internetovém portálu přímý přenos z odpoledního programu prvního dne.

     Závěr konference byl věnován diskusi expertů z různých evropských zemí nad otázkami dalšího směrování a trendů evropského vyučovacího procesu. Tato myšlenka byla nosnou pro celou konferenci a poskytla účastníkům spoustu impulsů k zamyšlení se nad cestou, jakou si každý z nás pedagogů zvolí pro maximální přínos své práce pro další generace žáků ve školách.

                                                                                                                                                  Jolanta Tomiczková

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz