Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Geografia Polski pytania

Pasmo górskie typu alpejskiego w Polsce to………… .

 Z jakim szczytem kojarzy Ci się legenda o śpiącym rycerzu?

 Najtrudniejsza trasa wspinaczkowa Tatr to ściana …………… .

 Co to jest halny? Gdzie występuje? Jakie konsekwencje przynosi?

Najwyżej położone miasto w Polsce to……………. .

 Na jakim szczycie polskich gór znajduje się 15 metrowej wysokości krzyż?

 Stolicą Podhala jest……………….. .

 Jakie polskie miasto leży pomiędzy Tatrami od południa  a wzgórzem    Gubałówki od północy?

 Co to jest redyk?

 Kim jest juhas?

 Jakie zwierzęta żyją w Tatrach?

a) …………        b) ……………     c)   ……………….    d)    …………….

Szafran górski – jaka to roślina? Pod jaką nazwą pospolitą jest powszechnie znana?

Symbolem flory Tatr (ale też Alp i Dolomitów) jest ……………………. .

Wymień piętra roślinne Tatr: ……………,  ………….,  ……….,   ………........

 Wymień państwa sąsiadujące z Polską.

 Ile województw liczy Polska?

 Podaj nazwę najdłuższej rzeki Polski.

 Uzupełnij: Źródła Wisły znajdują się na stokach ………………….

w  ……………Śląskim.

 Długość Wisły wynosi ………….km.

Co to jest  Przekop Wisły? Gdzie się znajduje? W jakim celu go wybudowano? Kiedy to było?

Podaj nazwę najwyższego w Polsce wodospadu. Gdzie leży? Na jakim toku wodnym powstał? Jego wysokość wynosi………. .

Wisła ma ujście: a) lejkowate                           b) deltowate

 Podaj nazwę drugiej co do długości rzeki Polski. Gdzie znajdują się jej źródła?

Co to jest Regalica? Przez jakie jezioro przepływa?

Podaj pięć najdłuższych rzek Polski.

Obszary polodowcowe w Polsce charakteryzują się:

a)     występowanie krajobrazu stepowego

b)    silną erozją rzeczną

c)     krajobrazem pojeziernym

Jakie czynniki przyczyniły się do ukształtowania współczesnego Bałtyku?

a) ………………………………….        b) ……………………………….

 W których regionech Polski zachowały się najbardziej wyraźne elementy rzeźby polodowcowej?

 Co to są jeziora rynnowe? Podaj przykład takiego jeziora w Polsce.

 Do jakich regionów dotarło zlodowacenie południowopolskie (sanu):

a) ……………………                             b) …………...........

 Co to są gołoborza? Gdzie występują?

 Ile wynosi rozciągłość Polski:

a)     równoleżnikowa

b)     południkowa

Wartości podaj w stopniach oraz w kilometrach.

 Podaj dwa regiony występowania węgla kamiennego w Polsce

a) ……………………….                         b) …………………..

 Gdzie w Polsce występuje węgiel brunatny?

a) ……………..                     b) ……………….               c) …………….

 Jaki typ klimatu panuje w Polsce?

 Czas jakiej strefy obowiązuje w Polsce?

a) ……………....                   b) ………………..

Jaką elektrownię wybudowano na rzece:

a) San - …………………..     b) Dunajec - …………………..

Najbardziej malownicza dolina krasowa w Polsce to …………………….         w Ojcowie.

 Co to jest Maczuga Herkulesa? Gdzie się znajduje?

 Co to jest i gdzie leży „ Szlak Orlich Gniazd“?

 Najdłuższa jaskinia Polski to leżąca w Tatrach Zachodnich  …………………….. . Podaj jej długość.

 Ze stropu jaskiń zwisają:

a)     stalaktyty

b)    stalagmity

c)     stalagnaty

Jedna z najważniejszych i najbardziej znanych ulic Warszawy to ulica ……………….. .

 Co to jest miasto? Ile miast znajduje się w Polsce?

 Pierwszym miastem w Polsce, które otrzymało prawa miejskie była …………………... .

Ile ludności liczy Warszawa?

a) 1,7 mln                      b) 2,5 mln                                                                            c) 758 tys.                     d) 975 tys.

Podaj nazwę i liczbę ludności najmniejszego miasta polskiego.

Co odróżnia miasto od wsi?

Wymień pięć największych miast Polski.

Co to jest „Panorama Racławicka“? W którym mieście polskim można obejrzeć „Panoramę Racławicką“?

Gdzie znajduje się największy w Polsce ogród zoololgiczny pod względem liczby żyjących tam zwierząt?

W którym polskim mieście spoczywa Mieszko I i Bolesław Chrobry?

 Z jakim miastem kojarzą Ci się koziołki na wieży ratusza oraz rogale             Św. Marcina?

W którym polskim mieście znajduje się najdłuższa w Europie ulica z ciągłą zabudową?

 Które miasto było stolicą Polski od XI do XVI wieku?

W którym polskim mieście znajdował się największy rynek średniowiecznej Europy?

 Ze smokiem ziejącym ogniem spotkamy się w ……………… nad rzeką ………….. .

 Największe polskie lotnisko to ……………….. .

 Najwyżej położony taras widokowy w Warszawie znajduje się na ….. piętrze ..……………………………… . Jaką wysokość osiąga?

 Wymień polski park narodowy:

a)     najstarszy

b)    najmłodszy

Wymień polski park narodowy:

a)     największy

b)    najmniejszy

W którym roku utworzono najmłodszy polski park narodowy? Podaj jego nazwę.

Okrzyn jeleni jest symbolem jakiego polskiego parku narodowego?

 W którym parku narodowym występują bagna i torfowiska?

 Z którym parkiem narodowym kojarzą Ci się ruchome wydmy?

 Wymień dwa parki narodowe polskich wyżyn:

a) ……………………….                        b) ……………………

 Największa depresja Polski wynosi ………….. . Gdzie się znajduje?

 Najwyższy polski szczyt górski to ……….. . Podaj jego wysokość.

Największy polski eratyk znajduje się w województwie …………………….. .   Podaj jego nazwę i wymiary.

 Jakie rodzaje skał występują w Sudetach?

a) …………………..      b) ……………   c) …………………

W których górach Polski możemy spotkać skały liczące 2,5 mld lat?

Jakie kamienie szlachetne lub półszlachetne możemy spotkać w Sudetach?

Gipsy w Polsce możemy spotkać w Dolinie ……….. .

Ludność Polski wynosi ………….. .

Które miejsce pod względem liczby ludności zajmuje Polska wśród krajów UE?

Największy w Polsce krewniak kota domowego to …….. .

Jedyny jadowity wąż w Polsce to ……………………….. .

W wysokich piętrach gór – na halach i turniach żyje …………… , który w czasie zagrożenia głośno świszcze ostrzegając w ten sposób pozostałych członków stada.

W którym miejscu w Polsce znajduje się geograficzny środek Europy?

Ile wynosi długość granic Polski:

a)     lądowa

b)    morska

Z którym państwem Polska ma granicę:

a)     najdłuższą

b)    najkrótszą

Wymień obecnych sąsiadów Polski.

Punkty skrajne Polski to:

a)     na N ………………………

b)    na S ……………………….

c)     na W …...............................

d)    na E ……………………….

Dorzecza rzek Polski to nie tylko dorzecze Wisły czy Odry, ale również  dorzecze następujących rzek:

a) P………..          b) N……………   c) D…………                 d) D…………….   e) Ł……….

Kolano Bugu u Hrubieszowa to najdalej na ……………. wysunięty punkt Polski.

Najdłuższa granica Polski liczy …….km. Jest to granica z ………………………

 
www.skkt.7x.cz