Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Historia

DOKĄD IDZIESZ TURYSTO?

 

CZYLI

 

„CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE, SAMI NIE WIECIE, CO POSIADACIE“.

 

 

 

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne  funkcjonuje przy  Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie – Błędowicach. Rozpoczęło swą działalność jesienią 2005 roku. Początkowo w jego szeregach znalazło się kilku uczniów z ówczesnej klasy szóstej. Rolę przewodniczącego Koła objął wówczas Marek David z Cierlicka. Pozostałe funkcje zostały rozdzielone formą tajnego głosowania między dalszych członków Koła. Zajęli oni następujące stanowiska: zastępca, skarbnik, fotograf, reporter, grafik. Oddział szóstaków – po długich i burzliwych debatach przyjął nazwę  „ Niemowlaki “. Nazwa ogólna Koła nie została jednak uchwalona.

W roku szkolnym 2006/2007  szeregi  Koła zostały wzmocnione przez  nowy, młodszy oddział. Oba oddziały ustaliły wspólną nazwę Koła, nawiązując do korzeni regionu, w którym mieści się  nasza szkoła.

Od tej pory używana jest nazwa oficjalna, która brzmi:

Szkolne Koło Krajoznawczo–Turystyczne „Błędowniczek“.

 

 

Nasze motto:  Zwiedź to, o czym przeczytałeś,

                  Przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.
 
www.skkt.7x.cz