Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Sklep SKKT

- DVD z wycieczki krajoznawczej pod tytułem "Wiedeń w przedświątecznym nastroju".

  DVD można zamawiać w gabinecie geograficznym. Cena jednego DVD wynosi 35 ,- KČ.

 
www.skkt.7x.cz