Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Witamy

Witamy na stronach internetowych Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego "Błędowniczek", działającego przy Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania w Hawierzowie - Błędowicach.

Uprzejmie informujemy, że działalność w Szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym jest całkowicie DOBROWOLNA i wypływa z własnej, nieprzymuszonej woli każdego członka. Wszystkie akcje realizowane w ramach SKKT są akcjami pozaszkolnymi, choć niejednokrotnie swą tematyką nawiązują do treści nauczania w różnych przedmiotach.

Zajęcia w ramach działalności Koła odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Są to godziny popołudniowe lub wieczorne, wikendy, dni świąteczne lub wakacyjne.

Każdą akcję turystyczną uczestnicy pokrywają z własnych środków finansowych.

Do naszych szeregów zapraszamy osoby kulturalne, solidne, odpowiedzialne i chętne do pracy. Cieszymy się, że jest wśród nas tylu młodych ludzi, którzy chcą spędzać swój wolny czas w sposób wartościowy, rozszerzając i uzupełniając swą wiedzę oraz pogłębiając umiejętności organizacyjne czy fotograficzne.

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY, gorąco NAMAWIAMY do uczestnictwa w naszych akcjach, ale W ZADNYM PRZYPADKU NIKOGO  NIE ZMUSZAMY!!!

 

Duża atrakcyjność naszego regionu pod względem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych stwarza dogodne warunki do propagowania wiedzy w tym zakresie wśród młodzieży szkolnej. Dbałość z najwyższym szacunkiem o dobra, jakie zostawiły nam dawne pokolenia, troska o zachowanie naszego środowiska w możliwie najlepszym stanie – powinny być jednym z podstawowych fundamentów wychowania młodego pokolenia. Nauczanie o przyrodzie i związkach, jakie w niej istnieją bez wsparcia praktycznego, jakimi są wycieczki na łono przyrody jest często trudne i mało atrakcyjne. Dobrze przygotowane wyjście w teren z grupą uczniów jest doskonałym sprawdzeniem wiadomości już przez nich nabytych, a także możliwością ich pogłębienia. Pozwala obserwować zmiany zachodzące w środowisku i wyrażać swoją opinię na ich temat. Umożliwia także poznanie historii i zabytków ziemi rodzinnej, tej w wymiarze lokalnym. W trakcie takich zajęć uczniowie mają możliwość prowadzenia prostych pomiarów, wykonywania szkiców, obserwacji bogactwa roślin i zwierząt, a także różnorodności form przyrody nieożywionej oraz zabytków i pomników kultury materialnej.

e-Skills Week

logo e-Skills.JPG

Kliknij w Menu po lewej stronie na rubrykę e-Skills. Dowiesz się, jakie konkursy są organizowane w naszej szkole w ramach europejskiego programu e-Skills Week.

 
www.skkt.7x.cz