Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Witamy

UWAGA!!!

Uprzejmie informujemy, że działalność w Szkolnym Kole Krajoznawczo - Turystycznym jest całkowicie DOBROWOLNA i wypływa z własnej, nieprzymuszonej woli każdego członka. Wszystkie akcje realizowane w ramach SKKT są akcjami pozaszkolnymi, choć niejednokrotnie swą tematyką nawiązują do treści nauczania w różnych przedmiotach.

Zajęcia w ramach działalności Koła odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych. Są to godziny popołudniowe lub wieczorne, wikendy, dni świąteczne lub wakacyjne.

Każdą akcję turystyczną uczestnicy pokrywają z własnych środków finansowych.

Do naszych szeregów zapraszamy osoby kulturalne, solidne, odpowiedzialne i chętne do pracy. Cieszymy się, że jest wśród nas tylu młodych ludzi, którzy chcą spędzać swój wolny czas w sposób wartościowy, rozszerzając i uzupełniając swą wiedzę oraz pogłębiając umiejętności organizacyjne czy fotograficzne.

Wszystkich zainteresowanych ZAPRASZAMY, gorąco NAMAWIAMY do uczestnictwa w naszych akcjach, ale W ZADNYM PRZYPADKU NIKOGO  NIE ZMUSZAMY!!!

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz