Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Witamy

Wstęp

 

Duża atrakcyjność naszego regionu pod względem walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych stwarza dogodne warunki do propagowania wiedzy w tym zakresie wśród młodzieży szkolnej. Dbałość z najwyższym szacunkiem o dobra, jakie zostawiły nam dawne pokolenia, troska o zachowanie naszego środowiska w możliwie najlepszym stanie – powinny być jednym z podstawowych fundamentów wychowania młodego pokolenia. Nauczanie o przyrodzie i związkach, jakie w niej istnieją bez wsparcia praktycznego, jakimi są wycieczki na łono przyrody jest często trudne i mało atrakcyjne. Dobrze przygotowane wyjście w teren z grupą uczniów jest doskonałym sprawdzeniem wiadomości już przez nich nabytych, a także możliwością ich pogłębienia. Pozwala obserwować zmiany zachodzące w środowisku i wyrażać swoją opinię na ich temat. Umożliwia także poznanie historii i zabytków ziemi rodzinnej, tej w wymiarze lokalnym. W trakcie takich zajęć uczniowie mają możliwość prowadzenia prostych pomiarów, wykonywania szkiców, obserwacji bogactwa roślin i zwierząt, a także różnorodności form przyrody nieożywionej oraz zabytków i pomników kultury materialnej.

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz