Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zadania i cele SKKT

SKKT skupia w swych szeregach...

 

SKKT skupia w swych szeregach osoby o zamiłowaniach podróżniczych i krajoznawczych. Uczniowie podejmują działania, pokrywające się z ich zainteresowaniami i w sposób atrakcyjny uzupełniają i urozmaicają  realizację programu szkolnego.

Nabieramy pewności, że i w dzisiejszych czasach są jeszcze młodzi ludzie, którzy chcą jeździć i poznawać, przeżyć coś nowego, zwiedzić nieznane, uczyć się poprzez zajęcia odbywane w terenie. Uczniowie z zaangażowaniem zdobywają nowe doświadczenia, wzmacniają wzajemne zaufanie, zgłębiają wiedzę. Poprzez rozwijanie wspólnych zainteresowań otaczającym środowiskiem, przyrodą, turystyką i krajoznawstwem dochodzi do silnej integracji kolektywu młodzieży w Kole.

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz