Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zadania i cele SKKT

W ramach zajęć uczniowie

W ramach zajęć uczniowie:

 

 

-  nabywają sprawności w szukaniu, gromadzeniu, selekcjonowaniu, opracowywaniu i porównywaniu rozmaitych wiadomości krajoznawczo – turystycznych, korzystając z różnych źródeł informacji (Internet, literatura, prospekty, nowiny, czasopisma)

 

- doskonalą umiejętności obsługi informacyjno – komunikacyjnych technologii

 

- rozbudzają zainteresowania geograficzne, przyrodnicze, historyczne, krajoznawcze, turystyczne, wiadomości z lekcji przekształcają                 w zainteresowania pozaszkolne

 

- poznają swoje historyczne i kulturowe dziedzictwo

 

- rozwijają i pogłębiają poczucie odpowiedzialności za swe czyny

 

- uczą się wzajemnego porozumienia i tolerancji, umacniają przyjacielskie kontakty na podstawie rozwijania wspólnych zainteresowań
Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz