Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zadania i cele SKKT

Zadaniem SKKT jest

Zadaniem SKKT jest:

 

     -   propagowanie zdrowego stylu życia, poprzez uprawianie aktywnego wypoczynku i turystyki

 

-         wybudowanie w uczniach szacunku  dla swej okolicy, miasta, regionu, ojczyzny, kształtowanie i pogłębianie uczuciowych więzów w stosunku do stron rodzinnych, ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, pobudzanie osobistego zaangażowania w sprawy regionu

 

- rozwijanie zainteresowań z zakresu geografii, przyrody, historii, informatyki, zgodnie z indywidualnymi potrzebami członków

 

    -  rozwijanie ciekawości świata, przekształcanie budzonych na lekcjach przedmiotowych zaciekawień uczniów w zainteresowania pozaszkolne

Žádné komentáře
 
www.skkt.7x.cz