Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Zarząd 2008/2009

ZARZĄD  SKKT  BŁĘDOWNICZEK

 

 

 

Zarząd wybrany został we wrześniu 2008 roku na zgromadzeniu walnym przebiegającym

w Szkole Podstawowej z Polskim Językiem Nauczania

w Hawierzowie – Błędowicach.

 

  Ustalono następujące funkcje:

 

- Prezes:  Monika Skurzok

 

- Wiceprezes: Dominik Szymanik

 

- Skarbnik: David Ciompa

 

- Grafik-informatyk: Marek David

 

- Fotograf-reporter: Adrian Guzek,

                                     Marek David,  Monika Skurzok

 -       Administrator stron internetowych: Marek David

  

     Komisja Rewizyjna:

 

- Teresa Onderek

- Marek David

- Monika Skurzok

Turyści, którzy przedkładają wnioski  wyjazdowe:

Dominik Szymanik

David Ciompa

Jakub Červinka

Mirek Witosz

Marek Bilko

 

Opiekun Koła:

 

- nauczycielka Jola Tomiczková

 

Członkowie:  35 osób / 6. – 9. klasa /

Sympatycy:   około 10 osób

 

Chcesz należeć do SKKT ? Zgłoś się do opiekuna Koła lub prezesa.

 
www.skkt.7x.cz