Szkolne Koło Krajoznawczo - Turystyczne, Hawierzów Błędowice, Selská 14

Zwiedź to, o czym przeczytałeś, przeczytaj o tym, co zwiedziłeś.

Europa

Europa - część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkul wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.

Nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa Εὐρώπη (Europe) i zwykle poprzez łac. formę Europa weszło do niemal wszystkich języków świata. Etymologia samego terminu Εὐρώπη (Europe) jest niejasna: być może pochodzi ono od gr. εὐρωπός europos 'łagodnie wznoszący się', albo od asyr. ereb 'zachód'

Europa określana jest zwykle mianem kontynentu, która to nazwa podkreśla jej odrębny od Azji charakter kulturowo-polityczny, jednak z geograficznego punktu widzenia określenie to jest nieścisłe. Niekiedy, także dla odróżnienia od Azji i przy zachowaniu tradycyjnej nazwy kontynent Europę nazywa się mianem subkontynentu.

Powierzchnia Europy: to 10,5 mln km² (5,96 mln km², bez europejskiej części Rosji). Stanowi to ok. 2% całej powierzchni kuli ziemskiej (ok. 7,5% powierzchni lądów) i Europa jako część świata jest większa tylko od Australii. Europa stanowi 1/5 Eurazji i jako jej największy półwysep jest najbardziej wysunięta na zachód.

Rozciągłość równoleżnikowa: 5600 km (79°)
Rozciągłość południkowa: 4200 km (35°)
Długość wybrzeży: 38 tys. km
Średnia wysokość terenu: 272 m n.p.m.

Powierzchnia Europy jest w przeważającej części nizinna, zaś średnia wysokość terenu wynosi ok. 340 m n.p.m. Najwyższym szczytem Europy jest alpejska góra Mont Blanc (4808 m n.p.m.).

(W geograficznej literaturze anglosaskiej, gdzie Kaukaz włączany jest do Europy podaje się, że najwyższym szczytem jest Elbrus (5642 m n.p.m.). Wobec obowiązującej w Polsce koncepcji przebiegu granic Europy, zgodnej z ustaleniami Międzynarodowej Unii Geograficznej podawanie Elbrusu jako najwyższej góry kontynentu jest błędem.)

Najniższym punktem Europy jest depresja na Nizinie Nadkaspijskiej 28 m p.p.m.

Około 74% powierzchni Europy położone jest na wysokości mniejszej niż 300 m, blisko 1/5 obszaru ma wysokość 300-1000 m n.p.m., zaś jedynie 6% obszaru kontynentu leży na wysokości wyższej niż 1000 m.

Ok. 82% powierzchni Europy należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego (wraz z wyodrębnianym niekiedy jako osobny ocean Morzem Arktycznym, do którego spływa 16% wód). Wody z pozostałej części kontynentu spływają do zbiorników wewnątrzkontynentalnych, spośród których największym jest Morze Kaspijskie.

 
www.skkt.7x.cz